Bulgarian Popular Riddles and Calendar  Cover Image
  • Price 2.50 €

Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки
Bulgarian Popular Riddles and Calendar

Author(s): Svetla Dzhivtereva
Subject(s): Anthropology
Published by: Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЬЛ