Semantics and Function of Riddles  Cover Image

Семантика и функция на гатанките
Semantics and Function of Riddles

Author(s): Svetla Dzhivtereva
Subject(s): Anthropology
Published by: Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЬЛ