The Albanians, the Illyrians and the Thracians Cover Image
  • Price 1.80 €

Shqiptarët, ilirët dhe trakët
The Albanians, the Illyrians and the Thracians

Author(s): Ardian Vehbiu
Subject(s): History
Published by: Përpjekja
Keywords: Albanian; Illyrians ; Thracians

Summary/Abstract: Ribotimi i artikullit të Weigand-it në numrin 3 të revistës “Përpjekja” është për t’u përshëndetur, por jo aq ngaqë rihap diskutimin e origjinës së popullit shqiptar dhe të gjuhës shqipe, sesa ngaqë diskutimi rreth problemit të origjinës, por edhe rreth mënyrës sesi ky problem u trajtua në vitet e diktaturës, mund të na ndihmojë të kuptojmë në thellësi disa tipare themelore të strukturës së kulturës shqiptare gjatë atyre viteve. Weigand-i ishte në të vërtetë i pari dijetar që e parashtroi me argumente të plota e të hollësishme hipotezën e prejardhjes trakase të shqiptarëve, në një kohë që besohej përgjithësisht se kjo prejardhje duhej kërkuar tek ilirët. Edhe metoda e tij sillte diçka të re, që kish të bënte kryesisht me gërshetimin e zhdërvjelltë të argumenteve gjuhësore me argumente etnografike e historike, por edhe me dëshirën për ta “shkencorizuar” dijen albanologjike, duke e çliruar nga paragjykimet romantike të shekullit XIX.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 06
  • Page Range: 076-087
  • Page Count: 12
  • Language: Albanian