Report from International Science Conference

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka mediów. Etyczność w mediach ” Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18‑ 19 V 2016
Report from International Science Conference "Media Ethics. Ethics in the media", Institute of Journalism and Social Communication of the Pontifical University of John Paul II in Cracow, 18- 19 V 2016

Author(s): Rafał Leśniczak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Conference Report
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.
  • Issue Year: 14/2017
  • Issue No: 46
  • Page Range: 441-450
  • Page Count: 10
  • Language: Polish