Report from the international scientific conference: Media ethics. Ethical aspect in media. Institute of Journalism and Social Communication of John Paul II University in Krakow, 18-19.05.2016. Cover Image

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Etyka mediów. Etyczność w mediach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18-19. 05. 2016.
Report from the international scientific conference: Media ethics. Ethical aspect in media. Institute of Journalism and Social Communication of John Paul II University in Krakow, 18-19.05.2016.

Author(s): Rafał Leśniczak
Subject(s): Media studies
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 26/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 185-187
  • Page Count: 3
  • Language: Polish