(Rev.) Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, ss. 7–367. Cover Image

(Rec.) Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, ss. 7–367.
(Rev.) Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, ss. 7–367.

Author(s): Rafał Leśniczak
Subject(s): Media studies
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 26/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 180-184
  • Page Count: 5
  • Language: Polish