The Professional Formation of Journalists in Europe Analysis of Journalists’ Obligations According to the Regulations Stated in the Editorial Guidelines of Press Agencies and Journals, and in the Ethical Codes of UNESCO and the European Union Cover Image

The Professional Formation of Journalists in Europe Analysis of Journalists’ Obligations According to the Regulations Stated in the Editorial Guidelines of Press Agencies and Journals, and in the Ethical Codes of UNESCO and the European Union
The Professional Formation of Journalists in Europe Analysis of Journalists’ Obligations According to the Regulations Stated in the Editorial Guidelines of Press Agencies and Journals, and in the Ethical Codes of UNESCO and the European Union

Author(s): Rafał Leśniczak
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: mass media; statuty dziennikarskie; deontologia dziennikarska; wolność informacji; dzienniki; agencje prasowe

Summary/Abstract: Artykuł analizuje reguły zawodu dziennikarza zawarte w regulacjach agencji prasowych, dzienników oraz w kodeksach etycznych UNESCO i Unii Europejskiej. Przedmiotem badań stały się wybrane, reprezentatywne agencje oraz dzienniki następujących krajów europejskich: Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Artykuł nie jest jedynie zwykłym opisem dokumentów regulacji zawodowych, ale raczej „dyskusją” wypracowaną w oparciu o te źródła normatywne, które umożliwiają wyciągnięcie stosownych wniosków na temat podstawowych obowiązków profesji dziennikarskiej.

  • Issue Year: 28/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 67-88
  • Page Count: 22
  • Language: English