Łódź Theological Studies Cover Image

Łódzkie Studia Teologiczne
Łódź Theological Studies

Publishing House: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1231-1634
Status: Active

 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 1/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 3/23
 • Issue No. 4/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 3/24
 • Issue No. 4/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 3/25
 • Issue No. 4/25
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 3/26
 • Issue No. 4/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 2/27
 • Issue No. 3/27
 • Issue No. 4/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 2/28
 • Issue No. 3/28
 • Issue No. 4/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 2/29
 • Issue No. 3/29
 • Issue No. 4/29
 • Issue No. 1/30
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 3/30
 • Issue No. 4/30
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 2/31
 • Issue No. 3/31
 • Issue No. 4/31
 • Issue No. 1/32
 • Issue No. 2/32
 • Issue No. 3/32
 • Issue No. 4/32
 • Issue No. 1/33
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym tej uczelni.

 

„Łódzkie Studia Teologiczne” zachowując w nazwie przymiotnik „teologiczne” przyjmują formułę otwartą, inkluzyjną, chcą się sytuować w obszarze nauk humanistycznych i częściowo nauk społecznych, rozumianych w sposób określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065). Gości na łamach przedstawicieli tych dyscyplin naukowych, które wchodzą w skład dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk teologicznych i dziedziny nauk społecznych. Niektóre z numerów kwartalnika mają przeglądowy, interdyscyplinarny charakter. Zdecydowana większość ma charakter quasi-monograficzny lub wręcz monograficzny. Numery monograficzne są pod redakcją naukową specjalisty z danej dyscypliny naukowej. Publikuje zatem oryginalne artykuły z zakresu nauk teologicznych, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego, historii, pedagogiki, nauki o mediach a także recenzje książek z zakresu różnych dyscyplin teologicznych, filozoficznych, nauk społecznych i sprawozdania z wydarzeń o charakterze naukowym i tematyce religijnej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, ale także w językach kongresowych.