Annotations, New books Cover Image
  • Price 1.00 €

Anotácie, nové knihy
Annotations, New books

Author(s): Monika Tatáriková, Daniela Nazadová, Martin Pekár, Štefan Valášek, Michal Mudroch, Slavomír Zelenák, Lukáš Tkáč, Peter Tkáč, Matej Maruniak, Peter Zmátlo, Jaroslav Nemeš
Subject(s): History, Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Annotations; New books

Summary/Abstract: Vojenské konflikty v dejinách Európy : Stretnutie mladých historikov V, ed. Nikoleta Dzurikaninová Vladimír Kučera - Jan Rychlík, Historie, mýty, jízdní řády Thomas M. Bohn, Der Vampir. Ein europäischer Mythos Dominik Roman Letz, Akvinas Juraj Gabura OP Zadívaj sa do svojej hĺbky... nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno Milena Bartlová, Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380–1490 David Papajík, Ladislav Pohrobek (1440–1457) : uherský a český králEva Frimmová, Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon) Jozef Haľko - Lukáš Rojka, Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773 Matej Bel, Oravská stolica, eds. Imrich Nagy - Gergely Tóth - Martin Turóci Miroslav Nemec - Peter Vítek (eds.), Zbojníctvo na Slovensku : Zborník z vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 4. 11. 2013 Peter Macho et al., Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov Slavomír Michálek - Marián Manák et al., Dejinné premeny 20. storočia. Historik Pavol Petruf 70-ročnýJana Čechurová - Jan Randák et al., Základní problémy studia moderních asoudobých dějin Michal Šmigeľ - Pavol Tišliar et al., Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948) Marek Šmíd, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920–1950 Anton Hruboň, „Za Slovenský štát, za novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie Miroslav Čovan, Historické nápisy zo Šariša do roku 1650 Ladislav Belás, Nitriansky seminár Lenka Straková, História Farnosti sv. Michala archanjela Košice-Poľov Konštantínove listy. Constantine´s Letters. International Scientifc Journal. Roč. 9, č. 1, 2016 Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, eds. Ivan Guba - Michal Macháček - Marek Syrný Sambucus XI, eds. Erika Juríková - Daniel Škoviera

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 333-359
  • Page Count: 27
  • Language: Slovak