Brief notices Cover Image

Správy, referáty
Brief notices

Author(s): Hanna Kurowska, Jaroslav Nemeš, Eliška Kozarcová, Igor Lisovy, Igor Strnisko
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Brief notices

Summary/Abstract: Stav výskumu kultúrnych dejín v Poľsku v 21. storočí Správa z Dňa otvorených pamiatok (Tag des offenen Denkmals) v Kolíne nad Rýnom, 9. september 2012, Nemecko Prezentácia kolektívnej monografie o Vavrovi Šrobárovi. Hlavný organizátor: Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Spoluorganizátor: Ústav politických vied SAV v Bratislave. Praha 27. november 2012, Česká republika Správa z prezentácie publikácie Jozef Lettrich : dejiny novodobého Slovenska, Slovenský inštitút, Praha, 4. december 2012, Česká republika Exegit monumentum aere perennius. Medailon k významnému jubileu profesora Pavla Olivy, DrSc.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 142-164
  • Page Count: 23
  • Language: Slovak