Reviews Cover Image

Recenzie
Reviews

Author(s): Jaroslav Nemeš, Mariana Kosmačová, Tomáš Klokner, Juraj Dvorský, Peter Zmátlo
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Reviews

Summary/Abstract: BARRETT, Anthony A. (ed.). Životy císařů. Přeložili Markéta Bauerová a Ivan Prchlík. Praha : Academia, 2012, 450 s. ISBN 978-80-200-2082-6. HUIZINGA, Johan. Kultúra Nizozemska v 17. storočí. Preklad, doslov a vysvetlivky Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2011, 112 s. [Edícia Tulipán] ISBN 978-80-89111-78-7. HOLOŠ OVÁ, Alž beta - ŽAŽOVÁ, Henrieta. Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2012, 117 s. + 71 obr. príloh. ISBN 978-80-8082-566-9. Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov : osobnosti, udalosti, pamiatky. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 144 s. ISBN 978-80-85734-98-0. Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929). Große Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 – 1929). Eds. Peter Švorc - Harald Heppner. Prešov : Universum, 2012, 408 s. ISBN 978-80-89046-74-4.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 100-116
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak