The Problem of Ignorance in Pascal’s Philosophy Cover Image

Problem niewiedzy w filozofii Pascala
The Problem of Ignorance in Pascal’s Philosophy

Author(s): Andrzej Tarnopolski
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: ignorance; exclusive reason; inclusive reason; rationality; niewiedza; rozum ekskluzywny; rozum inkluzywny; racjonalność

Summary/Abstract: The author attempts to show that the modern concept of ignorance was shaped by Pascal’s views. He focuses on the question of the non-fulfilness and incompleteness of human knowledge. He tries to show that it was Pascal who initiated this kind of defining human rationality. In the analysis of Pascal’s views, he uses the original method which is a development of O. Marquard’s and H. Plessner’s ideas. Autor stara się wykazać, że poglądy Pascala dotyczące niewiedzy ukształtowały współczesne pojęcie niewiedzy. Koncentruje się na kwestii dotyczącej niepełności i niezupełności ludzkiej wiedzy. Stara się wykazał, że to właśnie Pascal zainicjował taki sposób definiowania ludzkiej racjonalności. Do analizy poglądów Pascala wykorzystuje oryginalną metodę będącą rozwinięciem poglądów O. Marquarda i H. Plessnera.

  • Issue Year: IX/2012
  • Issue No: 9
  • Page Range: 47-55
  • Page Count: 7
  • Language: Polish