Research Papers of the Jan Dlugosz University in Częstochowa. Philosophy Cover Image

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
Research Papers of the Jan Dlugosz University in Częstochowa. Philosophy

Publishing House: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Subject(s): Philosophy
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2080-2005
Status: Ceased Publication

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 7/VII
 • Issue No. 8/VIII
 • Issue No. 9/IX
 • Issue No. 10/X
 • Issue No. 11/XI
 • Issue No. 12/XII
 • Issue No. 13/XIII
 • Issue No. 14/XIV
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Poświęcone filozofii czasopismo „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia” ukazuje się od 1999 roku. Jest kontynuacją wydawanych nieregularnie od 1978 roku „Prac Naukowych WSP w Częstochowie”. Aktualnie publikowane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersją referencyjną (pierwotną) jest papierowa.

Czasopismo ma prezentować filozoficzne artykuły naukowe osób skupionych wokół AJD w Częstochowie. Miejsce pracy nie stanowi jednak bariery dla autorów pochodzących z innego ośrodka: zwykle „zewnętrzne” publikacje to około 50% zawartości. Zamieszczamy oryginalne (niepublikowane wcześniej) prace z zakresu szeroko rozumianej filozofii: od rozważań humanistycznych nad klasycznymi problemami, przez analizy z zakresu historii filozofii i myśli społecznej, po prace wykorzystujące język sformalizowany: dotyczące logiki, refleksji nad nauką. Teksty mogą być wynikiem własnych analiz określonego problemu, mogą prezentować aktualny stan badań, stanowić polemikę. Zamieszczamy i oczekujemy na kolejne recenzje ważnych aktualnych publikacji.

Wydawnictwo w zasadzie prezentuje teksty w języku polskim. Artykuły w języku angielskim także poddawane są kompetentnej redakcji. Aktualnie do każdego tekstu dołączony jest abstrakt w języku angielskim oraz lista terminów kluczowych. 

O poziom wydawnictwa troszczy się międzynarodowa rada naukowa, analizując kolejne roczniki pisma. Bezpośrednio o jakość zamieszczanych tekstów dba redakcja oraz kompetentni recenzenci.