Newman Versus Objectivism: The Context of Modern Rationalism, Legalism and “Paper Logic” Cover Image

Newman Versus Objectivism: The Context of Modern Rationalism, Legalism and “Paper Logic”
Newman Versus Objectivism: The Context of Modern Rationalism, Legalism and “Paper Logic”

Author(s): Sebastian Gałecki
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: Newman John Henry ; Conn Walter E. ; rationalism ; legalism ; „paper logic” ; ethics ; objectivism

Summary/Abstract: Wielu autorów poświęciło swe teksty teologii Johna Henry’ego Newmana. Dość dobrze znamy go jako twórcę koncepcji rozwoju doktryny, eklezjologii czy argumentu z sumienia za istnieniem Boga. Czy nie wydaje się czymś niezwykłym fakt, że tak niewielu filozofów zna jego metafizykę, filozofię nauki, epistemologię, antropologię czy etykę? Sądzę, że z tego właśnie powodu nie znajdziemy zbyt wielu „czysto filozoficznych” artykułów poświęconych myśli Newmana. W swoim tekście chciałbym przedstawić inną stronę medalu. Walter E. Conn dokładnie opisał Newmanowską polemikę z etyką subiektywistyczną, którą Brytyjczyk określał mianem liberalizmu, ewangelikalizmu i racjonalizmu. Conn pominął jednakże milczeniem fakt, iż równocześnie nasz filozof precyzyjnie krytykował przejawy etyki obiektywistycznej, które nazywał racjonalizmem, legalizmem oraz „papierową logiką”.Many authors have dedicated their articles to the theology of John Henry Newman. He is known very well for his idea of the development of doctrine, ecclesiology, or argument from conscience to the existence of God. How strange should in this situation appear that not many contemporary philosophers are familiar with his metaphysics, theory of science, epistemology, anthropology, or ethics? I think this is the reason why we won’t find many “pure philosophical” articles and papers dedicated to his fascinating philosophy. In this paper I would like to present the other side of the coin. Walter E. Conn accurately described the Newman’s opposition to “subjectivist ethics”: Liberalism, Evangelicalism, and Rationalism. But at the same time, our British philosopher argued with representatives of the “objective ethics,” which finds its expression in the three attitudes that Newman called “Rationalism,” Legalism,” and “Paper Logic”.

  • Issue Year: XII/2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 27-39
  • Page Count: 13
  • Language: English