Person and the Method of Personation Cover Image

Osoba i metoda personacji
Person and the Method of Personation

Author(s): Sebastian Gałecki
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Księgarnia Świętego Jacka
Keywords: Newman J.H.; philosophy; anthropology; person; Method of Personation

Summary/Abstract: Pojęcie „osoba” od samego początku stanowiło fundament zarówno chrześcijańskiej antropologii, jak i teologii. Współcześnie skłonni jesteśmy rozumieć je w sposób zaproponowany przez Karola Wojtyłę i innych przedstawicieli tzw. personalizmu chrześcijańskiego. Niniejszy tekst ma dwa cele: zaznajomić czytelnika z nieco inną formą teorii osoby (która miała spory wpływ na dwudziestowieczny personalizm), rozwijaną przez dziewiętnastowiecznego teologa i filozofa, niedawno beatyfikowanego Johna Henry’ego Newmana, a także opisać i wstępnie zweryfikować zaproponowaną przez Newmana „metodę personacji”. Te dwa elementy – koncepcja osoby oraz metoda personacji – składają się na niezwykle oryginalny i inspirujący, a jednocześnie spójny personalizm. O ile pierwszy z nich stanowi rozwinięcie klasycznej teorii osoby, o tyle drugi jest istotnym novum w filozofii i teologii. „Metodą personacji” określa się bowiem bardzo odważną tezę przewijającą się w całej twórczości kardynała Newmana: wartość teorii w znacznym stopniu zależy od wartości autorytetów ją wyznających i wspierających. Czy w historii i teologii potrafimy znaleźć dowody potwierdzające fundamentalną rolę wybitnych jednostek w rozpoznawaniu i rozpowszechnianiu prawdy?

  • Issue Year: 47/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 127-143
  • Page Count: 17
  • Language: Polish