Masses per annum (6‒10) from the Pelplin hymnal, published in 1871 Cover Image

Msze per annum (VI-X) z pelplińskiego śpiewnika opublikowanego w 1871 r.
Masses per annum (6‒10) from the Pelplin hymnal, published in 1871

Author(s): Robert Kaczorowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Music
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Mass hymns; 19th century; Polish Masses; post-Tridentine religiosity

Summary/Abstract: Artykuł zawiera omówienie pięciu tzw. mszy polskich pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego autorstwa ks. Szczepana Kellera, opublikowanego w Pelplinie w 1871 roku. Mianem mszy polskich zwykło określać się ułożone specjalnie w języku ojczystym pieśni mszalne wykonywane podczas liturgii w miejsce łacińskich śpiewów ordinarium i proprium missae. Pieśni te odgrywały istotną rolę – z jednej strony – w zachowaniu języka swych ojców w czasach, gdy Polski nie było na mapie Europy, z drugiej zaś – stały się doskonałą formą katechizacji i ugruntowania podstawowych prawd wiary katolickiej.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 277-299
  • Page Count: 23
  • Language: Polish