Gdansk Studies Cover Image

Studia Gdańskie
Gdansk Studies

Publishing House: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Subject(s): History, Philosophy, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0137-4338
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 38
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
 • Issue No. 48
 • Issue No. 49
 • Issue No. 50
 • Issue No. 51
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne). Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska. 

„Studia Gdańskie” powstały w 1972 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka (pierwszy numer czasopisma ukazał się w roku 1973). Początkowo kolejne tomy „Studiów Gdańskich” ukazywały się nieregularnie (co dwa, trzy lata). Od 1998 roku „Studia Gdańskie” stały się rocznikiem, a od 2007 roku półrocznikiem. Obecnie jeden z tomów wydawanych w ciągu roku jest poświęcony konkretnemu tematowi zaproponowanemu przez Komitet Redakcyjny, drugi zaś stanowi zbiór różnych tekstów nadesłanych do redakcji czasopisma.

Kolejnymi redaktorami „Studiów Gdańskich” byli: ks. Stanisław Mędala CM (1973-1975), ks. Jerzy Zaremba (1976-1980), ks. Grzegorz Gólski CM (1981-1994), ks. Janusz Balicki (1995-1999), ks. Maciej Bała (2000-2005), ks. Adam Świeżyński (2006-2009), ks. Adam Romejko (2009-2014), ks. Grzegorz Szamocki (od 2014).

„Studia Gdańskie” są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). Wersją pierwotną jest wydanie w formie papierowej.

„Studia Gdańskie” są czasopismem recenzowanym. W Wykazie czasopism punktowanych 2015 r. otrzymały 9 punktów ministerialnych.