Masses for Singing During the Year (16–20) from The Collection of Catholic Songs of Piety for Ecclesiastical and Domestic Use, Published in 1871 in Pelplin by Father Szczepan Keller Cover Image

Msze przeznaczone do śpiewu w ciągu roku (XVI– XX) ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, wydanego w 1871 roku w Pelplinie przez ks. Szczepana Kellera
Masses for Singing During the Year (16–20) from The Collection of Catholic Songs of Piety for Ecclesiastical and Domestic Use, Published in 1871 in Pelplin by Father Szczepan Keller

Author(s): Robert Kaczorowski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Polish Mass; religious song; Tridentine piety; Polishness; 19th century

Summary/Abstract: Prezentowany artykuł omawia ostatnich pięć tzw. mszy polskich, pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, który ukazał się w Pelplinie w 1871 roku. Msze polskie to pieśni, które śpiewane były podczas liturgii w języku narodowym, a nie w powszechnie obowiązującym jeszcze w XIX wieku języku łacińskim. W ten sposób śpiewy te w naturalny sposób edukowały religijnie Polaków oraz pomagały w zachowaniu polskości w czasach, gdy Polska rozdarta była między trzech zaborców.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 37
  • Page Range: 115-136
  • Page Count: 22
  • Language: Polish