Masses per annum (11–15) from The Collection of Catholic Songs of Piety… (Pelplin, 1871) Cover Image

Msze per annum (XI–XV) ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego (Pelplin, 1871)
Masses per annum (11–15) from The Collection of Catholic Songs of Piety… (Pelplin, 1871)

Author(s): Robert Kaczorowski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Polish Mass; Holy Mass; religious song; religiousness; 19th century

Summary/Abstract: W artykule omówionych zostało pięć tzw. mszy polskich, pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, który ukazał się drukiem w Pelplinie w 1871 roku. Msza polska to specyficzny układ pieśni, treściowo odpowiadający poszczególnym częściom Mszy św., tyle że wykonywanych w języku narodowym, co w XIX wieku nie było zjawiskiem powszechnym. W ten sposób modlitwy w języku polskim zanoszone w kościołach przyczyniały się do zachowania tożsamości narodowej i religijnej w czasie, gdy Polakom odmawiano prawa do suwerennej egzystencji.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 35
  • Page Range: 183-206
  • Page Count: 24
  • Language: Polish