The question of comprehension of the liturgical text in the works of Giovanni Pierluigi da Palestrina, illustrated with the example of Credo from Missa Papae Marcelli Cover Image

Kwestia rozumienia tekstu liturgicznego w twórczości Giovanniego Pierluigiego da Palestriny na przykładzie Credo z Missa Papae Marcelli
The question of comprehension of the liturgical text in the works of Giovanni Pierluigi da Palestrina, illustrated with the example of Credo from Missa Papae Marcelli

Author(s): Robert Kaczorowski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Credo; Missa Papae Marcelli; G. P. da Palestrina

Summary/Abstract: W artykule analizie poddane zostało Credo ze słynnej Missa Papae Marcelli G.P. da Palestriny, która – według legendy – miała uratować muzykę wielogłosową przed usunięciem jej z kościołów. Problemem bowiem, który w kontekście muzyki sakralnej XVI wieku wysuwał się na plan pierwszy była kwestia rozumienia śpiewanego tekstu w dziełach chóralnych. Na przykładzie Credo Palestrina w mistrzowski sposób udowodnił, że tekst ordinarium i proprium missae może z łatwością dotrzeć do słuchaczy. Artykuł ukazuje, w jaki sposób kompozytor umiejętnie kształtuje poszczególne przebiegi wokalne każdego z głosów oraz w jak umiejętny sposób zachowuje czytelność śpiewanego tekstu. Przeprowadzona analiza pokaże, że w 6-głosowym Credo tylko niewiele ponad 21% to faktyczny sześciogłos.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 33
  • Page Range: 151-164
  • Page Count: 14
  • Language: Polish