Annotations, New books Cover Image

Anotácie, nové knihy
Annotations, New books

Author(s): Lukáš Katriňák, Katarína Furdáková, Lukáš Tkáč, Michal Šebeňa, Slavomír Zelenák, Patrik Griger, Peter Rusnák, Anna Smreková, Matej Maruniak, Michal Mudroch, Ján Golian, Igor Strnisko, Jaroslav Nemeš
Subject(s): History
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Annotation; New book

Summary/Abstract: Filip Wittlich, Fotografie – přímý svědek?! : Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání (Lukáš Katriňák) (p. 135) Brian Cummings - Freya Sierhuis (eds.), Passions and Subjectivity in Early Modern Culture (Katarína Furdáková) (p. 136) Miloš Jesenský, Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji : v kontexte environmentálnych dejín Slovenska (Lukáš Tkáč) (p. 137) Vladimír Rábik, Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus IV. Camera Apostolica 1 (Libri formatarum 1425 – 1524) (Michal Šebeňa) (p. 138) Milan Vároš, Poklady panovníkov a slovenskej šľachty. Osudy strate ných umeleckých pamiatok (Slavomír Zelenák) (p. 140) A Companion to the Eucharist in the Reformation, ed. Lee Palmer Wandel (Patrik Griger) (p. 141) Jane Dawson, John Knox (Peter Rusnák) (p. 142) Simone Laqua-O’Donnell, Women and the Counter-Reformation in Early Modern Münster (Anna Smreková) (p. 144) Rastislav Molda, Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia (Matej Maruniak) (p. 146) Stephen J. Lee, Európske diktatúry 1918 – 1945 (Michal Mudroch) (p. 147) Paul Kennedy, Architekti vítězství. Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka (Michal Mudroch) (p. 148) Silvester Krčméry, Pravdou proti moci. Príbeh človeka, ktorého nezlomili (Ján Golian) (p. 149) Silvia Eliašová - Miroslav Palárik - Daniela Prelovská - Pavol Šteiner, Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí (Slavomír Zelenák) (p. 151) Robert O. Bucholz - Joseph P. Ward, London : A Social and Cultural History, 1550 – 1750 (Roman Petráň) (p. 152) Matej Bel : Liptovská stolica, zost. Martin Turóci a Jozef Kordoš (Lukáš Tkáč) (p. 153) Hana Opleštilová - Lukáš Babka, Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887 – 1961) (Igor Strnisko) (p. 154) Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2015, roč. 7, č. 2 (Matej Maruniak) (p. 155) Magyar Sion. új folyam, 2015, roč. 9 (51), č. 2 (Jaroslav Nemeš) (p.156)

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 135-156
  • Page Count: 22
  • Language: Slovak