Analysis of CSR Measurement Criteria of Social Ratings System Cover Image

Socialinių reitingų sistemose naudojamų ĮSA matavimo kriterijų analizė
Analysis of CSR Measurement Criteria of Social Ratings System

Author(s): Asta Gaigalienė, Evelina Bendoraitienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Corporate social responsibility (CSR); social rating systems; triple bottom line. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA); socialinių reitingų sistemos; trejopo tikslo siekimas.

Summary/Abstract: In this paper the main limitations and advantages of CSR measurement methods and criteria used in the social ratings system in Europe are identified. The research showed that the designs of the systems vary considerably, according to their scope, purpose and the concepts of CSR employed. Straipsnyje aptariami pagrindiniai Europoje taikomų socialinių reitingų sistemų ĮSA matavimo metodų ir kriterijų trūkumai ir privalumai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinių reitingų sistemų struktūra gerokai skiriasi pagal savo apimtis, tikslus ir pagal pasitelkiamą ĮSA sampratą.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-75
  • Page Count: 15