Changes in Lithuanian Furniture Industry During Economic Crisis and Its Perspectives Cover Image

Lietuvos baldų pramonės pokyčiai ir tendencijos ekonominės krizės laikotarpiu
Changes in Lithuanian Furniture Industry During Economic Crisis and Its Perspectives

Author(s): Diana Cigasaitė, Evelina Bendoraitienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: pramonė; ekonomikos cikliškumas; ekonominė krizė; industry; business cycle; economic crisis

Summary/Abstract: Straipsnis skirtas situacijai bei tendencijoms Lietuvos baldų pramonėje baigiantis ekonominei krizei. Straipsnio autoriai, remdamiesi surinkta teorine bei praktine medžiaga analizuoja pokyčius Lietuvos baldų pramonėje bei numato ateities perspektyvas. The paper examines the situation in Lithuanian furniture industry at the end of economic crisis. According to the gathered theoretical and practical material authors analyze the changes in Lithuanian furniture industry and indicate future perspectives.

  • Issue Year: 6/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 73-84
  • Page Count: 12
  • Language: Lithuanian