Silesian Historical and Theological Studies Cover Image

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Silesian Historical and Theological Studies

Publishing House: Księgarnia Świętego Jacka
Subject(s): History, Philosophy, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0137-3447
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/44
 • Issue No. 2/44
 • Issue No. 1/45
 • Issue No. 2/45
 • Issue No. 1/46
 • Issue No. 2/46
 • Issue No. 1/47
 • Issue No. 2/47
 • Issue No. 1/48
 • Issue No. 2/48
 • Issue No. 1/49
 • Issue No. 2/49
 • Issue No. 1/50
 • Issue No. 2/50
 • Issue No. 1/51
 • Issue No. 2/51
 • Issue No. 1/52
 • Issue No. 2/52
 • Issue No. 1/53
 • Issue No. 2/53
 • Issue No. 1/54
 • Issue No. 2/54
 • Issue No. 1/55
 • Issue No. 2/55
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (skrót bibliograficzny - SSHT) − periodyk naukowy środowiska teologów oraz historyków katowickich ukazujący się od 1968 roku. W 1998 roku stał się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu 7 listopada 2000 roku Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - organem naukowym tegoż wydziału.

Pierwszy tom SSHT ukazał się w 1968 roku i był drugim po Studiach Warmińskich periodykiem naukowym wydawanym przez lokalne środowiska teologiczne. Do chwili przekształcenia SSHT w półrocznik, ukazały się 34 tomy. Wszystkie artykuły poddawane są recenzji wewnętrznej i zewnętrznej, posiadają streszczenia obcojęzyczne. Od 2000 roku Redakcja zmieniła profil wydawniczy periodyku poszerzając grono Autorów i problematykę. W dziale historycznym preferuje się nadal tematykę śląską, ale widzianą w kontekście „Kresów” nie tylko zachodnich, ale także wschodnich.