Categories and Genres of British Literature:  in Search of the Picaresque Elements in the Novels of the “Angry Generation” Cover Image

Categories and Genres of British Literature: in Search of the Picaresque Elements in the Novels of the “Angry Generation”
Categories and Genres of British Literature: in Search of the Picaresque Elements in the Novels of the “Angry Generation”

Author(s): Ligia Tomoiagă
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Editura Universitatii de Nord, Baia Mare
Keywords: Angry generation; genres; picaresque; rogues; palinodes; palindroms; palimpsest; postmodern; desperadoes; categorization of British literature

Summary/Abstract: A discuta despre picaresc în literatura secolului XX britanic (chiar şi XXI) implică, desigur, cel puţin două direcţii de studiu; o încercare de categorizare a acestei literaturi prin care să se demonstreze că există nu numai Modernism şi Postmodernism în romanele esenţiale ale marilor scriitori, că aceste romane se pot investiga pornind din varii unghiuri de pornire (vezi noua încercare a unui grup de profesori iniţiatori ai Victorian Web, sau minunatul efort al doamnei profesor Vianu de a găsi un alt concept catalizator şi organizator pentru a putea subsuma şi texte oarecum „lăsate pe dinafară” ale acestei perioade), şi că, prin urmare, o abordare genologică nu este doar posibilă ci, poate, deschizătoare de noi orizonturi de aşteptare. Cea de-a doua direcţie obligatorie este o investigare a elementelor de picaresc, şi cum se pot ele „detecta” în aceste texte. Ca studiu aplicat, ne vom referi în special la câteva romane celebre ale „Generaţiei Mânioase” de după al doilea război mondial în Anglia, pentru a releva că o abordare genologică, şi anume prin prisma picarescului re-descoperit în acea perioadă, acoperă şi acele romane, sau unele dintre acele romane, pe care critica „mânioasă” sau postmodernă nu le putea încadra foarte uşor.

  • Issue Year: XVIII/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 217-242
  • Page Count: 26
  • Language: English