Problems of Education, Rehabilitation and Socialization of People with Disabilities Cover Image

Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
Problems of Education, Rehabilitation and Socialization of People with Disabilities

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Inclusive Education / Inclusion, Sociology of Education
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2391-9973
Online-ISSN: 2449-6855
Status: Ceased Publication

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON) jest czasopismem zarejestrowanym w 2014 r., przekształconym z serii wydawniczej o tym samym tytule przewodnim.

Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.

Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.

Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).

Pierwotną (preferencyjną) wersją czasopisma jest wersja papierowa.