Polish Biographical Studies Cover Image

Polish Biographical Studies
Polish Biographical Studies

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe GRADO
Subject(s): History
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2353-9291
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Polish Biographical Studies jest jedynym w Polsce pismem naukowym (rocznikiem) podejmującym badania nad szeroko rozumianą polską biografistyką historyczną XIX i XX wieku. Pismo powstało w 2012 roku przy Ośrodku Badań Biograficznych US.

Naszym celem jest przede wszystkim prezentacja badań biograficznych w zakresie:

 • metodologii badań biograficznych
 • studiów i rozpraw analitycznych poświęconych postaciom znanym, jak i tym zupełnie nieznanym lub zapomnianym
 • publikacji materiałów źródłowych dotyczących biografii (listów, fragmentów: wspomnień, pamiętników, dzienników, relacji, etc)
 • recenzji i omówień monografii (także prac źródłowych) o charakterze biograficznym

Badania biograficzne rozumiane przez nas jako „historia życia”, narracja opisująca życie jednostek obejmować będą nie tylko biografie indywidualne, portrety, ale również profile biograficzne ukazane w szerszym kontekście historycznym. Biografistykę wpisać możemy w sferę zainteresowań różnych nauk: od socjologii, literaturoznawstwa, nauk politycznych po pedagogikę i psychologię społeczną. Najbliżej jest ona jednak związana z historią. Stąd pragnęlibyśmy, aby kontynuować rodzimą tradycję badań biograficznych i zamieszczać na łamach Polish Biographical Studies zarówno biografie erudycyjne, pretekstowe, jak i zbiorowe, opisujące losy, historię szerszych grup społecznych i środowisk, nie zamykając się jednocześnie na nowe trendy w tego typu badaniach. Mamy nadzieję, iż periodyk skonsoliduje  środowisko historyków zajmujących się biografistyką, a jednocześnie stworzy platformę do wymiany poglądów, przestrzeń do prezentacji wyników prowadzonych badań, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.