Konin Language Studies Cover Image

Konińskie Studia Językowe
Konin Language Studies

Publishing House: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2353-5148
Online-ISSN: 2353-5148
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/1
 • Issue No. 3/1
 • Issue No. 4/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/2
 • Issue No. 4/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 3/4
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 3/5
 • Issue No. 4/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/6
 • Issue No. 4/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
 • Issue No. 4/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Konińskie Studia Językowe, czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Filologiczny PWSZ w Koninie, którego redaktorem naczelnym jest prof. Mirosław Pawlak, zostało umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja została ogłoszona 23 grudnia 2015 roku. Za publikację artykułu w konińskim czasopiśmie można otrzymać 6 punktów.