Education of Lawyers for the Judicial / Prosecutorial Function in BiH: Comparison with the Model of the Judicial Academy in the Republic of Serbia Cover Image

Obrazovanje pravnika za sudijsku/tužilačku funkciju u BiH: uporedba sa modelom Pravosudne akademije u Republici Srbiji
Education of Lawyers for the Judicial / Prosecutorial Function in BiH: Comparison with the Model of the Judicial Academy in the Republic of Serbia

Author(s): Dragoslav Erdelić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Higher Education , State/Government and Education, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Summary/Abstract: Obrazovanje pravnika za sudijsku i tužilačku funkciju u Bosni i Hercegovini bi se u najkraćem moglo svesti na nekoliko faza i to: završetak pravnog fakulteta, obavljanje pripravničkog staža u sudu ili tužilaštvu, polaganje pravosudnog ispita, rad na poziciji stručnog saradnika u sudu ili tužilaštvu, odnosno sticanje radnog iskustva za imenovanje na poziciju sudije ili tužioca. Samo obrazovanje pravnika za sudijsku/tužilačku funkciju u Bosni i Hercegovini nije regulisano posebnim zakonom. Pravnici u Bosni i Hercegovini se obrazuju u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju, a tek nakon položenog pravosudnog ispita i stečenog propisanog radnog staža na poslovima pravnika, stiču uslove za obavljanje sudijske/tužilačke funkcije.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2020
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode