The influence of norms and evaluations on the quality, efficiency and responsibility in the work of judges Cover Image

Uticaj norme i ocjenjivanja na kvalitet, efikasnost i odgovornost u radu sudija
The influence of norms and evaluations on the quality, efficiency and responsibility in the work of judges

Author(s): Dragoslav Erdelić
Subject(s): Public Law, Court case
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: BiH; work of judges; norms and evaluations; influence;
Summary/Abstract: Kvalitet, efikasnost i odgovornost su odlike koje bi trebao imati i kojima bi trebao težiti svaki sudija, kao i svaki drugi nosilac pravosudne funkcije. Dostizanje određenog nivoa kvaliteta rada sudije u suštini zavisi od samog sudije, dok na efikasnost rada sudije, utiču i drugi faktori, uglavnom organizacioni i institucionalni. Za postizanje efikasnosti, sudija mora imati podršku, kako sudske uprave suda u kome radi u organizacionom smislu, tako i realne kriterijume mjerenja te efikasnosti. Stepen kvaliteta, utiče na efikasnost rada. Da bi se postigao kvalitet u radu, sudija mora imati dovoljno vremena za rad na predmetima kao i neophodne uslove u kojima bi rad na predmetima rezultirao visokim kvalitetom. To bi rezultiralo ranijim pravosnažnim završetkom predmeta, jer kvalitetno urađen predmet neće biti vraćen na ponovno odlučivanje, pa bi se moglo reći da se efikasnost rada sudije ne treba svoditi na kvantitet, nego na kvalitet.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2021
  • Language: Croatian