LGBTI topics in elementary schools? Cover Image

LGBTI teme u osnovnim školama?
LGBTI topics in elementary schools?

Analisys of the existing content and suggestions for the inclusion of topics about different gender and sex identities and sexual orientation in school literature for elementary schools of Canton Sarajevo

Author(s): Jasmina Čaušević, Fatima Biličević
Subject(s): Gender Studies, School education, Evaluation research, Sociology of Education
Published by: Fondacija CURE
Keywords: LGBTQ; Elementary schools; Research topics in schools; Gender and sex identity; School literature; Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Analiza koja je pred Vama predstavlja nastavak rada vezanog za analizu školskih udžbenika na kojem Fondacija CURE radi već duže vrijeme. Naš rad se konkretno nadovezuje na analizu LGBTI sadržaja u udžbenicima za gimnazije i srednje medicinske škole, pod nazivom „O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima“, autorice Lamije Begagić, koja je izdata 2016. godine u saradnji Fondacije CURE, Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država i Sarajevskog otvorenog centra. U ovoj analizi u fokusu je bilo 40 udžbenika koji su se koristili u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo u školskoj 2016./2017. godini za predmete: BHS jezik i književnost (Čitanke), Moja okolina, Društvo, Biologija, Vjeronauk i Zdravi životni stilovi. Osim analize postojećeg stanja, doprinos analize ogleda se, konkretno, u prijedlozima za izmjene i dopune određenih sadržaja u korist raznovrsnijeg pristupa temama vezanim za različite rodne i spolne identitete i seksualne orijentacije. Tokom rada na prijedlozima za izmjene postojećih sadržaja, koje smo označile kao problematične, trudile smo se da ni u jednom trenutku ne izađemo iz planom i programom predviđenih tema u okviru nastavnih jedinica za osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  • Page Count: 49
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian