Alternative responses from civil society organizations to the European Commission's questions Cover Image

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije
Alternative responses from civil society organizations to the European Commission's questions

Contributor(s): Tijana Cvjetićanin (Editor), Dragana Dardić (Editor), Inela Hadžić (Editor), Vesna Stojanović (Translator)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; European Commission; EU accession; civil society; law; human rights; gender;
Summary/Abstract: Ovaj dokument predstavlja zajednički napor organizacija i pojedinaca uključenih u rad Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovina da pruže dio odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH. Dokument se oslanja na četverogodišnji rad Inicijative koja kroz alternativne izvještaje, od 2013. godine, daje pregled napretka BiH na putu u Evropsku uniju. Odgovori predstavljeni ovdje nisu sveoubuhvatni u smislu odgovora na sva pitanja u Upitniku, niti nam je to bio cilj. Sveobuhvatne odgovore treba da dostavi država BiH, a organizacije civilnog društva željele su predstaviti svoju perspektivu i ponuditi odgovore na pitanja koja se tiču, prije svega, demokratije i vladavine prava u BiH. Odgovori su zasnovani na znanju, analizama i direktnim iskustvima organizacija civilnog društva sa terena. Naš cilj je dati dodatak zvaničnim odgovorima i doprinijeti preciznijoj, uravnoteženijoj i na građane orijentisanoj procjeni pitanja mjerodavnih za status kandidature BiH u EU. Čvrstog smo uvjerenja da napredak BiH ka članstvu u EU treba da bude temeljan i upotpunjen sa stvarnim reformama, boljom upravom i jačanjem demokratskog procesa kako bi građani BiH stvarno imali koristi od procesa pridruživanja EU. Nadamo se da će ovaj dokument doprinijeti dostizanju tog cilja.

  • Page Count: 112
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian