PROPOSED AMENDMENTS TO THE LAW ON THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN BIH Cover Image

PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE BIH
PROPOSED AMENDMENTS TO THE LAW ON THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN BIH

JOINT PROPOSAL OF BIH GENDER EQUALITY AGENCY AND SARAJEVO OPEN CENTER

Author(s): Inela Hadžić, Vladana Vasić, Saša Gavrić, Goran Selanec, Adrijana Hanušić, Emina Bošnjak, Samra Filipović-Hadžiabdić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Evaluation research, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: amendment; proposal; law; discrimination; BiH;

Summary/Abstract: Primjenom Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD) od njegovog donošenja 2009. godine primjećeni su njegovi određeni nedostaci i propusti koji su u praksi doveli do rijetke i neujednačene primjene ovog zakona. Takođe, Zakon o zabrani diskriminacije BiH nije usklađen sa pravnim poretkom Evropske unije (EU). Usklađivanje pravnog poretka BiH, u ovom slučaju antidiskriminacijskog zakonodavstva, sa pravnim poretkom EU, predstavlja jedan od uslova za članstvo BiH u Evropskoj uniji. BiH je u okviru Struktuisanog dijaloga za pravosuđe (2014) te na sjednici Privremenog odbora (Ugovor o stabilizaciji i pridruživanje, zasjedanje 2013.) od strane Evropske komisije eksplicitno pozvana da ovaj zakon usaglasi sa evropskom pravnom stečevinom. S tim u vezi javila se potreba organizacija civilnog društva da ukažu i predlože određena rješenja po pojedinim članovima zakona. Kroz zajednički rad Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Sarajevskog otvorenog centra i naših saradnika/ca nastao je ovaj dokument.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 16
  • Page Range: 2-35
  • Page Count: 34
  • Language: Bosnian