Proposed amendments to the Law on Labour in the FBiH Cover Image

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH
Proposed amendments to the Law on Labour in the FBiH

Author(s): Adrijana Hanušić-Bećirović
Contributor(s): Inela Hadžić (Editor), Aida Spahić (Translator)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: law; law on labour; FBiH; RS; amendment; proposal; judiciary; pregnancy; motherhood;

Summary/Abstract: Ovaj policy dokument daje prijedloge izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije BiH koje je potrebno provesti kako bi se unaprijedila zaštita prava povezanih sa majčinstvom, očinstvom i brigom o djeci tj. povezanih sa porodičnim životom, kao i stvorili bolji uslovi za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u porodičnom i druš- tvenom životu u BiH. Sve formulisane preporuke su pripremljene kao odgovor na identificirane probleme koji se u pomenutoj oblasti javljaju u praksi i koji nepovoljno djeluju na nesmetanu primjenu principa ravnopravnosti spolova u privatnoj i profesionalnoj sferi, kao i na zaštitu osnovnih vrijednosti porodičnog života. Preporuke su kao takve usmjerene na unapređenje zaštite ljudskih prava u navedenoj sferi, oslanjajući se na relevantne međunarodne i standarde prava Evropske Unije, te dobru komparativnu praksu, kao i potrebu harmoniziranja standarda zaštite koje pružaju različiti izvori radnog zakonodavstva unutar BiH i relevantni dokumenti iz oblasti ravnopravnosti spolova. Navodimo nekoliko ključnih intervencija koje je u tom smislu potrebno načiniti u Zakonu o radu FBiH: 1. Uvesti rodno neutralan termin “roditeljsko odsustvo” i pružiti adekvatnu definiciju ovog prava, uz istovremeno omogućavanje podjele odsustva među roditeljima i njegovog korištenja u više dijelova, čime bi se podstakla praksa ravnopravnog korištenja ovog prava oba roditelja. 2. Uvesti dodatne ključne stimulanse za očeve radi korištenja roditeljskog odsustva: Ako je otac koristio mjesec dana roditeljsko odsustvo, koje je određeno kao odsustvo koje traje 12 mjeseci, isto se produži za mjesec dana, tako da traje 13 mjeseci. 3. Izdvojiti kao zakonsku kategoriju posebno pravo na očinsko odsustvo i predviđanje trajanja do deset radnih dana. 4. Izvršiti terminološko usklađivanje kako bi zaštita prava u vezi sa otkazom u kontekstu trudnoće i roditeljstva bila jasno obezbijeđena za oba roditelja. 5. Predvidjeti automatsko produženje ugovora o radu na određeno vrijeme do isteka korištenja prava na roditeljsko odsustvo. 6. Osigurati pravo svih radnika/ca da za vrijeme trajanja i po isteku roditeljskog odsustva (ili majčinskog/očinskog odsustva) zadrže radno mjesto i uvjete rada, tj. status koji su prethodno imali/e. 7. Predvidjeti principe posebne zaštite za vrijeme trudnoće, nakon poroda, te radi njege djeteta. 8. Zabraniti zahtijevanje podataka ne samo o trudnoći, nego i uopšte o bračnom statusu i planiranju porodice, i ne ograničavati ovu zabranu na već zaposlene radnice, nego eksplicitno referirati i na one koje apliciraju za radno mjesto. 9. Predvidjeti da žena može samo iznimno, na vlastiti zahtjev, uz saglasnost poslodavca, koristiti kraće porođajno odsustvo. 10. Ponovo vratiti u zakonski tekst produženo roditeljsko odsustvo u trajanju od 18 mjeseci u slučaju rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta. 11. Predvidjeti odgovarajuće kaznene odredbe koje bi imale odvraćajući efekat od kršenja ključnih prava u vezi sa roditeljstvom.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 4-22
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian