Discrimination in the area of labour in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini
Discrimination in the area of labour in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Elma Demir, Miroslav Živanović, Mirela Vrana, Božana Puljić, Snježana Ivandić Ninković
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Evaluation research, Social differentiation, Social Norms / Social Control, Socio-Economic Research
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; discrimination; labour; gender; political beliefs; ethnicity; age; invalidity; syndicate; legal protection; evaluation;
Summary/Abstract: Diskriminacija u oblasti radnih odnosa je neistražena tema u Bosni i Hercegovini (BiH) iako građani, mediji i nevladine organizacije redovno izvještavaju i ukazuju na već učestalu praksu diskriminacije kako na radnom mjestu tako i u samom procesu zapošljavanja. U biti, većina problema koji se javljaju na tržištu rada u BiH mogu se direktno ili indirektno povezati sa različitim oblicima diskriminacije. Tako nepotizam, zapošljavanje po osnovu pripadnosti određenoj političkoj stranci, davanje otkaza trudnicama, nemogućnost ili zabrana sindikalnog organizovanja i sl. predstavljaju pojave koje su posljedice diskriminatornih praksi, a čija masovnost je dovela do sistematskog urušavanja vladavine prava, socijalne pravde i održivog ekonomskog razvoja u BiH. Time se posljedice diskriminacije ne ogledaju samo u kršenju individualnih prava pojedinaca ili određene grupe, nego se odražavaju na sveukupne socijalne i ekonomske odnose u društvu. Društvo koje ne štiti svoje građane od diskriminacije funkcioniše na osnovu «zakona jačega», te se odlikuje visokim stepenom ekonomske i političke nejednakosti među građanima. Tako društveno uređenje ne može biti kvalifikovano kao demokratsko.

  • Page Count: 54
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian