Evaluation of the work of public prosecutors and deputy public prosecutors in the Republic of Serbia Cover Image

Vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u Republici Srbiji
Evaluation of the work of public prosecutors and deputy public prosecutors in the Republic of Serbia

Author(s): Gordana Krstić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; judiciary; prosecutors; work evaluation; public prosecutor deputy; criterion; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Usvajanje Pravilnika predstavlja izuzetno važnu reformsku aktivnost Državnog veća tužilaca, čime je pravno postavljen sistem instrumenata za determinisanje načina vršenja javnotužilačke funkcije, konstantno praćenje rada i finalno merenje postignutog uspeha. Pored segmenta vrednovanja rada, norme Pravilnika biće osnova i za regulisanje drugih pitanja od značaja za rad javnog tužilaštva kao što je izbor nosilaca javnotužilačke funkcije, vrednovanje složenosti predmeta, tzv. ponderisanje predmeta, razrešenje nosilaca javnotužilačke funkcije, a koja se međusobno prožimaju i dopunjuju, npr. kod vrednovanja rada posebnu pažnju treba obratiti na stepen složenosti predmeta; ocena vrednovanja rada je relevantna kod napredovanja ili izbora zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju, ali i kod razrešenja itd. Pravilnik je počeo da se primenjuje od 15. januara 2015. godine u svim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji. Ovome je prethodila probna primena u periodu od septembra 2014. godine do 15. decembra 2014. godine u u reprezentativnom broju javnih tužilaštava u Republici Srbiji koja je dala je pozitivne rezultate i ukazala da se iz evidentiranih podataka može izvestiti ocena vrednovanja rada, odnosno da postoje provereni izgledi za efikasno sprovođenje odredaba Pravilnika. Takođe, detektovani su i manji nedostaci i potreba za njihovom dopunom ili korekcijom koji su ispravljeni u hodu i što je posebno važno, izvršena je provera trenutnog kapaciteta i stanja informacionih sistema za sprovođenje postupka vrednovanja rada. Stvaranje i provera uslova za primenu Pravilnika o vrednovanju rada su dobri, jer se na temelju analize postojećeg stanja i sagledavanja svih činilaca, može naći prostor za promovisanje i implementaciju novih i savršenijih instrumenata uz odgovarajuće vreme za upoznavanje sa svim odredbama, a sa ciljem poboljšanja stručnosti, delotvornosti i odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i unapređivanja funkcionisanja javnih tužilaštava u Republici Srbiji. Ipak, efekti primene Pravilnika biće vidljivi tek nakon isteka jedne godine od početka primene za zamenike javnih tužilaca koji su prvi put birani, odnosno tri godine za ostale nosioce javnotužilačke funkcije.

  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian