Free Legal Aid in the Republic of Serbia Cover Image

Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji
Free Legal Aid in the Republic of Serbia

Author(s): Gordana Krstić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Free Legal Aid; Serbia;

Summary/Abstract: Reforma pravosudnog sistema Republike Srbije, započeta krajem 2009, obuhvatila je organizacione promene sedišta i područja sudova i javnih tužilaštava, uvođenje novih pravničkih profesija ustrojavanjem izvršitelja i javnih beležnika i izmene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa. Nova rešenja imala su za cilj ja¬ čanje institucija, obezbeđivanje principa pravne države, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, unapre¬đenje stručnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, državnih službenika i nameštenika.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 26
  • Page Range: 49-62
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian