Political representation in Mostar - from ethnic to territorial and civic Cover Image

Politička predstavljenost u Mostaru – od etničkog ka teritorijalnom i građanskom
Political representation in Mostar - from ethnic to territorial and civic

Author(s): Suad Arnautović
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Governance, Public Law, Electoral systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; Mostar; Statute; ethnicity; civic; elections; politics; BiH; HNK;city council; mayor;
Summary/Abstract: Neodržavanje izbora u gradu Mostaru 2012. godine, u terminu kada su održani izbori u svim lokalnim zajednicama u BiH, zahtijeva dublju analizu uzroka, ali i posljedica takvog čina. U radu se analizira normativno-pravni okvir u kojem je donešen Statut Grada Mostara i uspostavljeno Gradsko vijeće i izabran Gradonačelnik Mostara. Isto tako, nudi se rješenje za donošenje izmjena i dopuna ili usvajanje potpuno novog Statuta Grada Mostara kojim bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te tako priskrbio legitimitet i legalitet Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mostara, koji su najodgovorniji za usvajanje dugoročnog modela uspostave ustavno-pravnog aranžmana za Grad Mostar. Svakako, ističe se i odgovornost Parlamentarne skupštine BiH koja je nadležna za donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH. Posebno je apostrofiran karakter političkog predstavništva u Gradu Mostaru. Autor smatra da je neophodno omogućiti adekvatno teritorijalno, građansko i etničko političko predstavništvo u Mostaru, te u tom smislu nudi model takvog predstavništva.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian