Personnel Principles of Development Studies in Political Science Cover Image

Kadrovske pretpostavke razvoja studija politologije
Personnel Principles of Development Studies in Political Science

Author(s): Suad Arnautović
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: U referatu se podsjeća na definiciju politologije kao znanosti o politici, te politologa kao stručnjaka koji proučava obilježja, organizaciju i funkcioniranje vlasti i vlada kao političkog fenomena, politički ustroj društva i društvenih organizacija, kao i prirodu i funkcioniranje različitih političkih sistema i institucija. Ukazano je na činjenicu da tokom studija studenti politologije stječu vrlo široku opću naobrazbu iz društvenih znanosti, posebno iz područja politike, historije, sociologije i filozofije, pa se nakon završetka studija mogu angažirati na različitim radnim zadacima. U referatu se također podsjeća na historijat nastanka studija politologije na Sarajevskom univerzitetu, kada je 1961. godine formirana Visoka škola političkih nauka, a već 1970. godine uveden prvi postdiplomski, a kasnije i specijalistički studij, te se iznose uporedni statistički pokazatelji o broju i strukturi upisanih i diplomiranih studenata i angažiranog nastavnog osoblja na studiju politologije, kao najstarijem, matičnom, i s aspekta obrazovno-znanstvene kvalitete jedinom relevantnom politološkom studiju u Bosni i Hercegovini. Također su dati pokazatelji o broju odbranjenih specijalističkih i magistarskih radnji, kao i doktorskih disertacija, te istaknuti najvažniji znanstvenoistraživački projekti koji su realizirani u okviru politoloških istraživanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Ukazano je na nedostatak znanstvenog podmlatka, posebno asistentskog kadra, što se nastoji ubrzano rješavati u okviru odvijanja studija po Bolonjskom procesu, a koji je na Fakultetu političkih nauka otpočeo u akademskoj 2004/2005. godini. Tekuće akademske 2006/2007. godine očekuje se da studij završi i prva generacija diplomiranih politologa koji su pohađali nastavu prema nastavnim planovima strukturiranim prema zahtjevima Bolonjskog procesa i koji će steći jedno od zvanja bachelora (bachelor lokalne samouprave i javne uprave, bachelor međunarodnih odnosa, bachelor politologije – teorijskoistraživački smjer). U referatu je dat osvrt i na sadržaj curriculuma studija politologije, te ukazano na potrebu njegovog daljnjeg inoviranja i dograđivanja s različitim usmjerenjima, a u skladu sa savremenim politološkim znanstvenim izazovima i dokazanom dobrom praksom najboljih evropskih univerziteta. U tom smislu studij politologije će se u okviru Bolonjskog procesa razvijati kroz nova usmjerenja kao što je participativna demokracija, lokalna samouprava, javna uprava, političke stranke i interesne grupe, politički menadžment, politička reprezentacija, izbori i izborni sistemi, policy analiza, struktura političkog pluralizma itd.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 01
  • Page Range: 105-115
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian