Local elections in Bosnia and Herzegovina 2008. - Deja vu or another chance for affirmation of local administration in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Lokalni izbori u BiH 2008. – Deja vu ili nova prilika za afirmaciju lokalne uprave i samouprave u Bosni i Hercegovini
Local elections in Bosnia and Herzegovina 2008. - Deja vu or another chance for affirmation of local administration in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Suad Arnautović
Subject(s): Electoral systems, Political Essay
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Local elections; 2008; Bosnia and Herzegovina; electoral systems; electoral marketing;

Summary/Abstract: Za nama su još jedni izbori u Bosni i Hercegovini i to Lokalni izbori koji su održani 5. oktobra 2008. godine. U ovom kratkom osvrtu ukazat ćemo na neke osnovne činjenice o karakteru ovih izbora, ali i podsjetiti na temeljne standarde koji bi trebalo da se ispune ako želimo da izbori u BiH imaju epitet demokratskih, odnosno slobodnih i fer izbora. Pri tome je neizbježno pitanje da li su ovi izbori već viđeno ili zaista predstavljaju novu priliku za daljnju afirmaciju lokalne uprave i samouprave u našoj državi.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 26
  • Page Range: 12-18
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian