Critical Review of the Law on the Public Order and Peace of Republika Srpska (LPOP RS) Cover Image

Kritički osvrt na Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske (ZJRM RS)
Critical Review of the Law on the Public Order and Peace of Republika Srpska (LPOP RS)

Author(s): Jasmin Muratagić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; public order and peace; legislation; BiH; RS; ZJRM RS; EKLJP; incompatibility; practices;
Summary/Abstract: Prikaz ZJRM RS pokazuje da je zakonodavac RS pojmom javnog mjesta obuhvatio i internet. Analiza karakteristika članova 7 i 8 ZJRM RS pokazuje da su kritike javnosti utemeljene. Pomenute odredbe nedovoljno precizno definisane, te ostavljaju prostora za široko tumačenje namjere zakonodavca RS. Također, evidentno je da nisu usklađene sa normativom člana 10 EKLJP i da ne slijede standarde i principe koje je Evropski sud, tumačeći čl. 10 EKLJP, afirmisao. Sporna činjenica jeste da je zakonodavac RS propuštanjem da preciznije konkretizira članove 7 i 8 ZJRM RS, ostavio nadležnim organima RS, a ne regulatornim tijelima, da tumače sadržaj, karakter, oblik i opseg prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu informacija. U toj konstelaciji, odredbe ZJRM RS gube svoju normativnu funkciju i postaju moćno oružje u rukama nadležnih organa RS, te mogu u konačnici dovesti do ograničenja prava na slobodu izražavanja. Pravnom analizom se ne može prejudicirati način tumačenja ZJRM RS od strane nadležnih organa RS. Ipak, činjenica da su zanemarene kritike javnosti i opozicije, činjenica da je odbijen prijedlog da se izvrši konkretizacija bića prekršaja iz čl. 7 i 8 ZJRM RS, kontradiktorna izjava ministra MUP-a RS, te primjer arbitrarnog postupanja policijskih organa RS u vezi sa okupljanjem „Ravnogorskog pokreta Višegrad“, generiraju opravdanu bojazan da će ZJRM RS biti predmetom zloupotrebe i arbitrarne primjene. Na koji način i u kojoj mjeri pokazat će praksa.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian