Article 19 of the Labor Law of Federation of Bosnia and Herzegovina in relation to Council Directive 1999/70 / EC of the Framework Agreement on fixed-term work Cover Image

Član 19 Zakona o radu FBiH u odnosu na Direktivu Vijeća Europske Unije 1999/70/EC o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme
Article 19 of the Labor Law of Federation of Bosnia and Herzegovina in relation to Council Directive 1999/70 / EC of the Framework Agreement on fixed-term work

Author(s): Jasmin Muratagić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Labor relations, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Labor Law; Federation of Bosnia and Herzegovina; Council Directive; Fixed-term Work;

Summary/Abstract: “U današnjim uslovima tržišnog privređivanja sve češće se sklapaju ugovori o radu na određeno vrijeme. Njihova primjena u praksi je česta, čak i u onim pravnim sistemima koji postavljaju stroge pravne okvire za njihovu primjenu”. Važno je naglasiti da je ovakva pojava u suprotnosti sa savremenim shvaćanjima o socijalnoj sigurnosti radnika, utemeljenim u univerzalnim međunarodnim dokumentima. Međutim, ovaj trend je prisutan u gotovo svim pravnim sistemima unutar Europske unije, a Bosna i Hercegovina u tom pogledu nije izuzetak.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 18
  • Page Range: 30-37
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian