Religious freedom in practice of the Constitutional Court of BiH Cover Image

Vjerske slobode u praksi Ustavnog suda BiH
Religious freedom in practice of the Constitutional Court of BiH

Author(s): Jasmin Muratagić
Subject(s): Constitutional Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Religious freedom; Religion and Law; Constitutional Court of BiH;

Summary/Abstract: Vjerske slobode predstavljaju jedno od najkontroverznijih jamstava iz područja ljudskih prava i sloboda. Kako ove slobode uključuju različite oblike ispoljavanja vjerskog uvjerenja, tako one u sekularnim državama nisu apsolutne, odnosno mogu biti predmet ograničenja. Razumijevanje opsega ovih prava, u sekularnim državama, podrazumijeva ne samo uvjerenje u ispravnost i dozvoljenost ličnih postupaka, već i interpretaciju pravnog okvira u kojem se vjerske slobode ispoljavaju. Institucije državne vlasti moraju na putu zaštite osnovnih društvenih vrijednosti preduzimati mjere za uspostavljanje ravnoteže između suprotstavljenih prava. Pravni okvir vjerskih sloboda u Bosni i Hercegovini (BiH) propisan je osim Ustavom BiH i Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaja crkava i vjerskih zajednica BiH. Također, vjerske slobode su garantovane i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), koja je sastavni dio ustavnog prava BiH.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 19
  • Page Range: 17-26
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian