Freedom of Media and Freedom of Expression Cover Image

Sloboda medija i sloboda izražavanja
Freedom of Media and Freedom of Expression

Author(s): Amer Džihana
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Constitutional Law, Public Law, Communication studies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; media; media freedom; freedom of expression; instrumentalisation; corporation; individual;
Summary/Abstract: Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju značajne tekovine demokratskih društva. Postoji opravdana potreba da se ovi pojmovi u različitim situacijama povezuju jer je priroda društvene stvarnosti takva da zahtijeva posredovanje. Iz tog razloga pravo na slobodu izražavanja često je neostvarivo ako mu ne prethodi sloboda medija. Ipak, znak jednakosti između ove dvije slobode nije moguće staviti, jer su one ponekad suprotstavljene. S jedne strane, u razvijenim demokratskim društvima krupni kapital potpomognut neoliberalnom ideologijom nastoji preoteti medije i staviti ih u službu elitnih skupina. Na drugoj strani, u većini postkomunističkih tranzicijskih zemalja ‒ uključujući i Bosnu i Hercegovinu ‒ u kojima je još uvijek snažno naslijeđe izravne državne kontrole nad medijima, koncept slobode medija nije se nikada ni približno razvio do razine koja je predviđena normativnom teorijom. Umjesto u interesu javnosti, medijske elite djeluju u klijentelističkim savezima sa političkim i drugim interesnim skupinama, dok istovremeno razvijaju retoriku da svaki napad na njih predstavlja napad na slobodu riječi. Ako se vratim na primjer koji sam naveo na početku teksta, izgleda mi prilično ubjedljivo da je nagla zainteresiranost lokalnih vlasti za neplaćenim najamninama prevashodno uzrokovana političkim nesuglasicama sa vlasnikom NTV 101. U tom smislu, djelovanje općinskih vlasti samo je nastavak oprobane taktike kojom političke elite u BiH osiguravaju poslušnost medija ili kažnjavaju protivnike. Istovremeno, teško je povjerovati da izbacivanje NTV 101 iz općinskih prostorija koje nisu plaćali, predstavlja gušenje javne riječi. Televiziji nije izrečena zabrana rada i ona je mogla nastaviti emitirati program sa druge lokacije. U polariziranoj medijskoj sceni, kakva je bosanskohercegovačka, teško je iz sekundarnih izvora zaključiti da li su okupljeni građani koji su spriječili Kantonalnog inspektora da u prvom pokušaju zapečati prostorije NTV 101, zaista ustali protiv lokalnih vlasti koje nastoje ugušiti autentični lokalni medij, ili se radi o manipulaciji građanima, orkestriranom iz suprotnih političkih i interesnih tabora. Imajući u vidu bliske veze između vlasnika TV stanice i lokalnih vlasti iz prošlosti, a što je manifestirano i kroz dugogodišnje toleriranje neplaćanja najamnine, skloniji sam zaključiti da se ovdje prevashodno radi o međusobnom razračunavanju lokalnih moćnika sa vrlo malim implikacijama po opću slobodu izražavanja.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian