Regulation on the Execution of Authorizations in Business Organizations with the participation of state capital under the jurisdiction of the Federation BiH Cover Image

Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH
Regulation on the Execution of Authorizations in Business Organizations with the participation of state capital under the jurisdiction of the Federation BiH

Author(s): Amra Ohranović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Energy and Environmental Studies, Constitutional Law, Public Law, Law on Economics
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; economy; business law; energy; politics;
Summary/Abstract: Donošenjem Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije BiH prenijela je na sebe ovlaštenja koja su shodno ranijoj Uredbi po osnovu državnog kapitala u privrednim društvima, vršila nadležna resorna ministarstva. Donošenje takve Uredbe prouzrokovalo je niz posljedica, među kojima je raspad dotadašnje koalicije na vlasti u većem bosanskohercegovačkom entitetu. Stupanjem na snagu ove uredbe, poništeni su svi raspisani konkursi i oglasi za utvrđivanje prijedloga kandidata u ime državnog kapitala za članove nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima federalna ministarstva vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala. Donošenje Uredbe izazvalo je pokretanje postupka ocjene ustavnosti Uredbe, kojim je osporavana mogućnost da se na listi preduzeća u kojima ovlaštenja vrši Vlada nađu i dvije elektroprivrede, jer je ovo pitanje već bilo regulisano Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH. Uvidjevši i sama svoj propust, Vlada Federacije BiH „uskladila“ je zatim zakon sa nižim pravnim aktom - uredbom, što je navela kao razlog predlaganja izmjena zakona. Ustavni sud Federacije BiH je u navedenom postupku donio presudu kojom je odredbe Uredbe koje se odnose na vršenje ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u privrednim društvima u elektroenergetskom sektoru proglasio neustavnim. Pitanje je međutim, da li će presuda Ustavnog sud Federacije BiH u praksi proizvesti bilo kakve posljedice, s obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji. Vlada Federacije BiH je i prije njegovog stupanja na snagu, a na osnovu Uredbe, razriješila sa dužnosti članove upravnih i nadzornih odbora prije isteka mandata na koji su bili imenovani, a umjesto njih na ta mjesta postavila nove upravljačke strukture. Ova odluka Ustavnog suda može predstavljati osnov da se zatraži utvrđivanje ustavnosti svih odluka federalne Vlade od trenutka kada je počela da donosi odluke na osnovu neustavnih odredbi. Pitanje je također da li će ona i kako uticati na odluke koje su ovako imenovane upravljačke strukture donosile? Mnogo ozbiljnije posljedice ogledaju se u činjenici da je svojom Uredbom Vlada Federacije prekršila zakonske odredbe, odnosno njenim je odredbama drugačije regulisala pitanja koja su već regulisana zakonskim propisima. Dakle, umjesto da se u svom djelovanju vodi pravilom da je bolje do kraja ne iskoristiti svoje ovlasti nego ih prekoračiti, Vlada Federacije BiH je ocijenila da je bolje da ih prekorači. S ciljem izvršenja Presude Ustavnog suda Federacije BiH, Vlada Federacije je donijela novu Uredbu koja će se privremeno primjenjivati, a sve do donošenja Zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH, kojeg je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru. Ovakva praksa izvršnih organa države pokazatelj je nedostatka zaštite osnovnih principa vladavine prava kao i nedostatka pravne države koja bi svojim građanima u svakom trenutku garantirala pravnu sigurnost. Čineći ovakve formalne i materijalne propuste Vlada Federacije BiH jasno pokazuje da se svojevoljno ne kreće u granicama ustavnih ovlaštenja, te da joj sve češće Ustavni sud mora davati smjernice za djelovanje u vidu svojih odluka, odnosno presuda.

  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian