The Draft Law on Citizenship of Republika Srpska and its Compatibility with the State and Federal Law on Citizenship Cover Image

Nacrt Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost sa državnim i federalnim Zakonom o državljanstvu
The Draft Law on Citizenship of Republika Srpska and its Compatibility with the State and Federal Law on Citizenship

Author(s): Amra Ohranović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Civil Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Republika Srpska; Bosnia and Herzegovina; Citizenship of Bosnia and Herzegovina; State Law; Federal Law;

Summary/Abstract: Vlada Republike Srpske je na svojoj 48. sjednici održanoj 13. februara 2014. godine, utvrdila Nacrt zakona o državljanstvu Republike Srpske i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Predloženim Nacrtom uređuje se način, uslovi i postupak za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srpske.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 16
  • Page Range: 80-87
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian