The Human Rights Ombudsman in the report for 2012: Does the institution still make sense? Cover Image

Ombudsmeni za ljudska prava u izvještaju za 2012. godinu: ima li institucija još smisla?
The Human Rights Ombudsman in the report for 2012: Does the institution still make sense?

Author(s): Amra Ohranović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Bosnia and Herzegovina; Ombudsman; Ombudsman institutions; Human Rights; Legislation;

Summary/Abstract: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine predstavila je 4. aprila 2013. godine svoj izvještaj o radu za 2012. godinu. Dokument pod nazivom Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, na 133 strane predstavlja rad sedam odjela ove institucije u 2012. godini: Odjela za praćenje prava djece, Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije, Odjela za praćenje prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, Odjela za ekonomska, socijalna i kulturna pitanja, Odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom, Odjela za praćenje prava pritvorenika/zatvorenika i Odjela za praćenje političkih i građanskih prava.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 13
  • Page Range: 32-36
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian