Opinion of the Venetian Commission on Legal Security and Justice Independence in BiH - an overview Cover Image

Mišljenje Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH - prikaz
Opinion of the Venetian Commission on Legal Security and Justice Independence in BiH - an overview

Author(s): Adrijana Hanušić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; judiciary; independence; legal security; overview; Venetian Commission;
Summary/Abstract: Venecijanska Komisija se na kraju ovog Mišljenja stavila na raspolaganje Evropskoj komisiji i institucijama u BiH za dalju podršku koju bi eventualno trebali. Primarni zadatak Venecijanske komisije, koja ima status savjetodavnog tijela Vijeća Evrope o ustavnim pitanjima, jeste pomoć i savjetovanje pojedinih država o tim pitanjima s ciljem poboljšanja funkcionisanja demokratskih institucija, poštivanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Značaj nalaza i zaključaka iz ovog Mišljenja je već vidljiv iz preporuka koje je Evropska komisija formulisala povodom Trećeg sastanka Strukturiranog dijaloga s BiH, održanog u julu 2012. u Mostaru, koje se značajnim dijelom naslanjaju i referiraju na ovo Mišljenje. Pored toga, Evropska komisija u zaključnim razmatranjima o onome što treba uslijediti nakon tog sastanka hvali rad Venecijanske komisije koji je doveo do usvajanja ovog Mišljenja i „očekuje od svih nadležnih organa da razmotre detaljnu stručnu ocjenu pruženu o nekoliko ključnih područja diljem Mišljenja“. Preporuke u ovom prikazu predstavljenog Mišljenja o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini će stoga igrati bitnu ulogu u daljem procesu reforme pravosuđa koji očekuje Bosnu i Hercegovinu.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian