Opinion of the Venice Commission on Legal Security and Justice Independence in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Mišljenje Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH
Opinion of the Venice Commission on Legal Security and Justice Independence in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Adrijana Hanušić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Venice Commission; Bosnia and Herzegovina; Law; Justice Independence; Legal Security;

Summary/Abstract: Venecijanska komisija je na svojoj 91. plenarnoj sjednici, održanoj 15-16. juna 20121, usvojila Mišljenje o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Mišljenje). Mišljenje je pripremljeno u okviru odgovora na zahtjev Evropske komisije koji je podnijet u oktobru 2011. godine u kontekstu Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i odnosi se na pitanje “Kako pravosudni okvir, podjela nadležnosti i postojeći mehanizmi koordinacije utiču na pravnu sigurnost i nezavisnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini”

  • Issue Year: 3/2012
  • Issue No: 10
  • Page Range: 57-62
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian