How to Reform the Presidency of Bosnia and Herzegovina? Overview of Current Options and Alternative Solutions for The Execution of The Judgment in The Case of Sejdić and Finci v. BiH Cover Image

Kako reformirati predsjedništvo BiH? Pregled trenutnih opcija i alternativna rješenja za izvršenje presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH
How to Reform the Presidency of Bosnia and Herzegovina? Overview of Current Options and Alternative Solutions for The Execution of The Judgment in The Case of Sejdić and Finci v. BiH

Author(s): Nenad Stojanović, Edin Hodžić
Subject(s): Politics, Constitutional Law, Governance, Government/Political systems, Ethnic Minorities Studies, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; presidency; reform; Sejdić; Finci; minorities; Constitution;
Summary/Abstract: Debata o reformi Predsjedništva BiH u skladu s presudom u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (BiH), barem kada je riječ o ključnim akterima, bila je suštinski svedena na dva prijedloga: aktuelni model sa dvije izborne jedinice, ali bez etničkih odrednica u pogledu kandidata i članova Predsjedništva, te posredni izbor članova kolektivnog šefa države u Parlamentarnoj skupštini BiH. Iako ovi modeli donose određena poboljšanja i formalnu eliminaciju diskriminacije, oni ne omogućavaju pacifiziranje političkog života u Bosni i Hercegovini niti nude realne šanse za faktičko poboljšanje statusa „ostalih". Osim toga, previđaju se nezanemarivi negativni aspekti tih modela, poput slabljenja legitimiteta posredno izabranog Predsjedništva, te ozbiljnih problema koji mogu proizaći iz posrednog izbora njegovih članova uzme li se u obzir dokazana nesposobnost postizanja konsenzusa o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U takvoj situaciji iznimno ograničenog spektra ustavnih opcija u javnoj debati, nepravedno je zapostavljen potencijal alternativnih modela, kakvi su npr. različite varijante geometrijske sredine, da ostvare važne ciljeve ustavne reforme u ovom domenu.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian